Augusto Bozzi Kosmos Saporiti Augusto Bozzi Kosmos Saporiti Augusto Bozzi Kosmos Saporiti Augusto Bozzi Kosmos Saporiti Augusto Bozzi Kosmos Saporiti Augusto Bozzi Kosmos Saporiti Augusto Bozzi Kosmos Saporiti Rivista dell' arredamento 1959 Rivista dell' arredamento 1959

Design

Augusto Bozzi

Maße

ID

231

Beschreibung

Kosmos Sessel - Entwurf von Augusto Bozzi, hergestellt von Saporiti, Italien, 1960er Jahre.